اخذ تعهد کتبی در پرواز های فرودگاه امام خمینی

اخذ تعهد کتبی در پرواز های فرودگاه امام خمینی

تعهد کتبی در پرواز های فرودگاه امام خمینی

اخذ تعهد کتبی در پرواز های فرودگاه امام خمینی ، بنا بر اعلام وزارت بهداشت ایران هواپیمایی هایی که پروازهای ورودی خارج از کشور داشته باشند موظف هستند قبل از سوار کردن مسافر از آنها تعهد نامه کتبی مبنی بر تست ویروس کرونا در فرودگاه امام را اخذ کنند

در این تعهد نامه قید شده مسافر مادامی که نتیجه تست به وی اعلام نشده متعهد میشود در خانه بماند و اگر نتیجه تست مثبت بود باید به مدت ۱۴ روز در خانه خود را قرنطینه کنند

 

www.TURK-INFO.com

دیدگاهتان را بنویسید