بیش از یک میلیون نفر در ترکیه واکسینه شدند

بیش از یک میلیون نفر در ترکیه واکسینه شدند

تعداد واکسینه شدگان در ترکیه به بیش از یک میلیون و پنج صد هزار نفر رسید

دیدگاهتان را بنویسید