خدمات بانک اطلاعاتی ترکیه

مجموعه بانک اطلاعاتی ترکیه همواره تلاش میکند تا با ارائه اطلاعات منسجم و یکپارچه تصویری شفاف از شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور ترکیه ارایه دهد به صورت کلی خدمات این مجموعه به بخش های ذیل تقسیم بندی میشود.

خدمات توریستی

خدمات اقامتی

خدمات مشاوره املاک

خدمات مربوط به مهاجرت

خدمات تجاری