شروع پرواز تهران استانبول هواپیمایی ترکیه از ۱۲ خرداد


شروع پرواز تهران استانبول هواپیمایی ترکیه از ۱۲ خردادپرواز تهران استانبول

گزارش ها نشان میدهد پروازهای هواپیمایی ترکیه از مبدا تهران به مقصد استانبول از ۱ ژوئن ۲۰۲۰ ( ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹) مجددا از سر گرفته میشود

w

دیدگاهتان را بنویسید