نماد سایت Turk info اطلاعات ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

در این نوشته قصد داریم شما رو با تلفن های ضروری در ترکیه آشنا کنیم، اما امیدواریم در سفر  هیچوقت نیازی به این شماره ها نداشته باشید

112 ……………………………………………..  اورژانس

110……………………………………………..آتش نشانی

155………………………………………………….  پلیس

154 ……………………………پلیس راهنمایی و رانندگی

156…………………………. ژاندارمری (military police)

159 ……………………………………..دپارتمان بزرگراهی

158………………………………………………….. امنیت

113…………………………………… مراقبتهای پزشکی

114 …………………………………….اورژانس مسمویت

177…………………………………….آتش سوزی جنگل

سفر به ترکیه

خروج از نسخه موبایل