طراحی نرم افزار برای تسهیل کار دندانپزشکان در ترکیه

طراحی نرم افزار برای تسهیل کار دندانپزشکان در ترکیه

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های اسکی‌شهیر و آنکارا، نرم افزاری تحت عنوان (Craniocatch) طراحی کرده‌اند که امکان تشخیص و برنامه ریزی خودکار درمانی را در رادیوگرافی‌های دو بعدی دندان با فناوری هوش مصنوعی را در مرحله تصویربرداری فراهم می‌کند.

رادیوگرافی 2 بعدی روی سیستم بارگذاری شده و پس از آنکه مشکلات دهان، دندان و فک و راه‌حل‌های درمانی توسط دندانپزشکان در نرم‌افزار تعریف شده است، با کمک هوش مصنوعی پردازش می‌شود.

به این ترتیب، هوش مصنوعی با مکانیسم پشتیبانی تصمیم‌گیری به دندانپزشکان در امر تشخیص صحیح کمک می‌کند.

You can select a subject that’s most

Thus, in regards in term papers, you want to put

This is an actual way to

There are many places where

It is a rather common service nowadays, and there are a lot

The first time that the college essay authors will be

Another advantage to using a study paper support is that they will not just help you get your academic

You should choose a topic which will allow you to answer the questions you’ve got on the topic, giving you clear

By hiring a college paper writing service, then

Broadly speaking, people may have corresponding interests and are encouraged to tailor their

They help the literary authors to compose an essay step around these guys that’s grammatically correct and fascinating.

books in a means that best suits their own unique regions of interest.

you are committing yourself some kind of back up.

and succinct answers.

document written, but they’ll also edit your job.

فروش آنلاین ملک در ترکیه
نمایش

asked to compose a part of a narrative.

of various reasons why it is useful.

custom paper could be sourced.

receive cheap essays about many subjects including history, faith, and even technology.

some time to them.

important to you.

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید