مرگ محققی که بر روی مبدا کرونا تحقیق میکرد!!!

مرگ محققی که بر روی مبدا کرونا تحقیق میکرد!!!

قتل یا خودکشی!؟

 

بینگ لئو، محقق 37 ساله چینی که هفته های اخیر ظاهرا در دانشگاه یتسبورگ روی منشا ⁧‫کروناویروس‬⁩ جدید تمرکز داشته است هم بر ابهامات معمای ⁧‫#کرونا‬⁩ افزود

‏جسد دکتر لیوی 37 ساله در آپارتمان شخصی خود یافت شده است …

منبع :

Mystery as coronavirus researcher, 37, on the eve of “significant discoveries” killed in suicide murder

دیدگاهتان را بنویسید