پرواز هواپیمای اختصاصی ترکیه برای بازگرداندن شهروند ترک

پرواز هواپیمای اختصاصی ترکیه برای بازگرداندن شهروند ترک

پرواز ترک و سوئد

وزیر بهداشت ترکیه در جواب دختری که پدرش در سوئد کرونا گرفته بود و بیمارستان ها او را برای مداوا نپذیرفته بودند دستور داد تا هواپیمایی اختصاصی این پدر و دختر را به ترکیه برگردانند

www.TURK-INFO.com

دیدگاهتان را بنویسید