گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

گردشگری داخلی ترکیه

گردشگری داخلی ترکیه از آخر ماه می آغاز می‌شود

مهمت نوری ارسوی، وزیر گردشگری ترکیه، اعلام کرد: اگر اتفاق خاصی نیفتد، در نظر داریم گردشگری داخلی ترکیه را از آخر ماه می آغاز کنیم.

ارسوی افزود: در قدم اول هتل‌ها به اندازه نصف ظرفیت خود ارائه خدمات خواهند کرد، سیستم سلف سرویس در هتل‌ها نخواهد بود و تعداد نیمکت‌های ساحلی کاهش

پیدا خواهد کرد  اورنسل

turk-info.com

دیدگاهتان را بنویسید