خدمات تجاری

خدمات تجاری

با توجه به اینکه کشور ترکیه دارای مرز مشترک با اتحادیه اروپا میباشد،همواره مورد توجه تاجرین و بازرگانان ایرانی بوده این کشور پل ارتباطی ایران با اروپا بوده و غالبا حمل و نقل زمینی از طریق جاده های ترانزیتی ترکیه صورت میگیرد.

تجارت با ترکیه

تیم تجاری بانک اطلاعاتی ترکیه به شما کمک میکند تا با بررسی اطلاعات بازار چشم اندازی مناسب از بازار ترکیه و اروپا به شما بازرگانان عزیز ارایه دهد