آغاز فصل گردشگری پس از عادی سازی قوانین کرونا در شهرهای ساحلی ترکیه

آغاز فصل گردشگری پس از عادی سازی قوانین کرونا در شهرهای ساحلی ترکیه

در اولین یکشنبه روند عادی سازی که در محدوده اقدامات جدید اپیدمی ویروس کرونا در آنتالیا و موغلا انجام شد، در سواحل ازدحام به چشم خورد.

ساکنان آنتالیا و گردشگران در اولین یکشنبه بدون محدودیت، به سواحل معروف کنیاآلتی، لارا و ساریسو رفتند.

مسافران با تلاش برای محافظت از خود در برابر آفتاب با چترهای ساحلی، برای خنک شدن نیز وارد دریا شدند.

برخی از گردشگران نیز زیر درختان نخل کنار ساحل پیاده روی کرده و یا دوچرخه سواری کردند.

در مناطق توریستی موغلا، فتحیه، بدروم، مارماریس و داتچا، تراکم سواحل بسیار جلب توجه کرد.

شهروندان و گردشگران خارجی در سواحل بلجه کیز و کومبورنو واقع در اولودنیز فتحیه، در دریا شنا کرده و در ساحل آفتاب می گیرند.

در مارماریس نیز گردشگران در برخی از سواحل عمومی شهرداری، اوزون یالی، تورونچ و ایچمه لر شنا کردند و برخی دیگر نیز به ورزش های آبی پرداختند.

گردشگران در سواحل گنبد، بیتز، کوم باغچه و پاشا تارلاسی در مرکز محبوب گردشگری، بدروم،از دریا، شن و آفتاب لذت بردند.

Back to top

دیدگاهتان را بنویسید