اقامت در ترکیه

برای اقامت در کشور ترکیه راههای مختلفی هست اما عمدتا ایرانیان از این مسیرها برای اقامت در ترکیه استفاده میکنند.

  1. اخذ اقامت ترکیه از طریق ویزای توریستی
  2. اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیلی
  3. اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک
  4. اخذ اقامت ترکیه از طریق کسب اجازه کار

اقامت در ترکیه

بیشتر بخوانید:

www.TURK-INFO.com

دیدگاهتان را بنویسید