واکسیناسیون در ترکیه از مرز 75 میلیون دز گذشت

واکسیناسیون در ترکیه از مرز 75 میلیون دز گذشت

به گزارش خبرنگاران بانک اطلاعاتی ترکیه طبق آخرین اعلان وزارت بهداشت جمع دز های واکسن تزریق شده در این کشور از 75 میلی.ن دز گذشت

بر اساس آخرین اطلاعات جمعا تعداد 76.263.366 دز تزریق گردید که از این تعداد 41.794.433 دز اول را تزریق کرده و تعداد 28.915.854 هم دز دوم را دریافت کرده اند

 

دیدگاهتان را بنویسید