شماره تماس اضطراری در ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

شماره تماس اضطراری در ترکیه

در این نوشته قصد داریم شما رو با تلفن های ضروری در ترکیه آشنا کنیم، اما امیدواریم در سفر  هیچوقت نیازی به این شماره ها نداشته باشید

112 ……………………………………………..  اورژانس

110……………………………………………..آتش نشانی

155………………………………………………….  پلیس

154 ……………………………پلیس راهنمایی و رانندگی

156…………………………. ژاندارمری (military police)

159 ……………………………………..دپارتمان بزرگراهی

158………………………………………………….. امنیت

113…………………………………… مراقبتهای پزشکی

114 …………………………………….اورژانس مسمویت

177…………………………………….آتش سوزی جنگل

سفر به ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید